REVIZE

Revize elektroinstalací Provádíme vstupní, periodické i mimořádné revize elektroinstalací a elektrických rozvodů na stavbách, v domácnostech, institucích i firmách a kontroly elektroinstalací. Náš revizní technik má potřebná osvědčení pro revize elektrických zařízení.Revize elektrických instalací provádíme včetně Odstranění závad po revizi.

Revize elektrospotřebičů ČSN 331610 a ČSN 331600 Revize elektrospotřebičů je myšleno kancelářská a výpočetní technika, domácí spotřebiče, ručnínářadí a další elektrická zařízení. Revize elektrospotřebičů provádíme ve smyslu platných norem a to ČSN 331610 a ČSN 331600. Elektrospotřebiče revize je nutné vždy provádět v daném termínu dle ČSN a to z důvodu bezpečnosti provozu. Revizemi elektrospotřebičů zabráníte nechtěným případným požárům a vznikům úrazu a újmě na vašem zdraví. Revize elektrospotřebičů Vám taktéž zabrání nedodržení stanoveného zákona a případné žalobě ze strany poškozeného.